Bij Strategos helpen we maatschappelijke organisaties en lokale overheden om publieke waarde te realiseren. Dit doen wij door de verschillende strategische, organisatorische en bedrijfsmatige processen op elkaar af te stemmen - logisch en navolgbaar - zodat uw organisatie effectief aan de veranderende omstandigheden beantwoordt. Binnen deze hoofdthema’s zijn wij in staat om aan specifieke onderwerpen als leiderschap, cultuurverandering, programma ontwikkeling, kwaliteitsmanagement, ICT en financial control te beantwoorden. Wij zijn hiertoe in staat omdat onze mensen verschillende disciplines vertegenwoordigen en over relevante werkervaring in de verschillende publieke domeinen beschikken. Bij Strategos praten wij niet over de praktijk, wij zijn de praktijk.

Onze visie en missie

De relatie tussen overheid, markt en samenleving is voortdurend in beweging. Dit dwingt maatschappelijke organisaties en (lokale) overheden om voortdurend te balanceren tussen stabiliteit en vernieuwing. Van hen wordt verwacht dat zij hun maatschappelijke meerwaarde duidelijk kunnen aantonen en public issues effectief beantwoorden: Hoe sluit de organisatie aan op de lokale beleidsagenda, welke waarde realiseert deze hierdoor, wat betekenen zij nu concreet voor de gemeenschap en hoe om te gaan met complexe vraagstukken en cruciale besluiten?

Deze maatschappelijke bijdrage en de doelmatigheid waarmee publieke middelen benut worden, is in zijn algemeenheid (te) onduidelijk omdat de relatie hiertussen ontbreekt. Opdrachtgevers- en nemers komen vaak niet verder dan een klassieke (output) begroting en publiek middelen komen vast te zitten in de exploitaties van schouwburgen, bibliotheken muziekscholen, theatergezelschappen enz. Voor alle actoren is dit een op termijn onhoudbare situatie wat een nood aan alternatieve perspectieven en routines expliciteert.

Het is onze missie om maatschappelijke organisaties en overheden hierbij te ondersteunen en ruimte te creëren om met andere ogen naar de ‘markt’ te kijken waarvoor zij actief zijn.