Middelweg 31, 6584 AE, Molenhoek +31(0)85 487 34 29 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onderzoek

afbeelding66Vanuit onze hoofdthema’s strategie, organisatie en bedrijfsvoering verzorgen wij goed onderbouwd advies. Om dit mogelijk te maken bieden wij verschillende soorten onderzoek aan. Hierdoor worden faalfactoren als het ontbreken van logica of samenhang in de strategieformulering, het onvoldoende expliciteren van de positie van de organisatie, onzekerheid over de verschillende strategische mogelijkheden en de consequenties van het benutten van deze mogelijkheden zoveel mogelijk uitgesloten of beperkt. In het direct verlengde hiervan zullen onze onderzoeken bijdragen aan het expliciteren en ontsluiten van zowel de verwachtingen als de beschikbare hulpbronnen, capaciteiten en competenties.

 

 

We brengen uw complete stakeholderslandschap in beeld: de subjectieve perceptievorming door (politieke) stakeholders, maar ook de electorale scharniermomenten en het politiek gedrag binnen het netwerk waar u onderdeel van uitmaakt.

Op basis van deze informatie gaan wij een scherpe dialoog met u aan. Hoe doorkruisen deze invloeden uw strategie? Welke gevolgen hebben ze voor de legitimiteit van de gehanteerde (prestatie)indicatoren? En waar liggen de mogelijkheden om actoren en belangen dichter bij elkaar te brengen en draagvlak voor uw organisatie te creëren?

Cultureel en maatschappelijk ondernemerschap betekent ook: alert zijn op nieuwe klantbehoeften. Hoe zien de voorkeurspatronen van uw klanten eruit? Welke marktontwikkelingen kunt u onderscheiden?

Zijn er ontwikkelingen die vragen om aanpassingen in uw eigen organisatie? In hoeverre heeft u loyale klanten, en bereikt u wel de juiste en gewenste doelgroep(en)? Allemaal vragen die we samen met u beantwoorden. Dit grondige marktonderzoek levert u veel waardevolle klantinzichten op, die u kunt vertalen naar nieuwe producten, producteigenschappen of diensten.

Bij een communicatiestrategie gaat het om kiezen en focussen. Het vertegenwoordigt een geheel van samenhangende keuzes en een doordachte en consistente aanpak. Het criterium is achter: Versterkt uw communicatie ook daadwerkelijk is strategie?

Wat is de effectiviteit van uw communicatie-uitingen? Ook op dit gebied geldt: meten is weten. We onderzoeken en toetsen uw communicatiebeleid en geven inzicht in de belangrijkste verbeterpunten.

Ook het ontwerpen en uitvoeren van medewerkersonderzoeken behoort tot onze mogelijkheden. Zo’n onderzoek biedt diepgaand inzicht in de cultuur van uw organisatie.

Alle relevante aspecten komen tijdens het onderzoek aan bod: tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid van uw medewerkers, samenwerking, sfeer, inhoud van het werk, beloningsbeleid, klantgerichtheid, verantwoordelijkheid en mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling.

Ook de legitimiteit van uw maatschappelijke organisatie wordt uiteindelijk bepaald door de mate waarin erin slaagt om de in- en externe omgeving effectief op elkaar aan te laten sluiten: uw strategische fit.

De vraag is echter: wat zou u moeten aanpassen, waarom is dit nodig en waartoe moet deze aanpassing leiden.
Wij helpen u grip te krijgen op het (dis)functioneren van de (sociale) systemen, processen en gedragingen binnen uw organisatie. Zo heeft u voor iedere interventie in uw organisatie een gedegen onderbouwing en kunt u veranderingen eenvoudiger uitleggen aan uw medewerkers, raad van toezicht en stakeholders. Kortom, wij brengen de mogelijkheden in beeld om uw organisatie efficiënter en effectiever te laten functioneren.

Wat zijn uw mogelijkheden om maatschappelijke meerwaarde te genereren? Op basis van co-creatie brengen we uw kansen en uitdagingen in kaart.

Hierbij begeven wij ons samen met u op het terrein van sociale interventie. Immers, uw organisatie wil uiteindelijk het individu, het functioneren van groepen en het sociale leefklimaat van buurten en wijken op enigerlei wijze beïnvloeden. Rode draad is dat het genereren van maatschappelijke meerwaarde en goede sociale interventies een adequate werkwijze van professionals, een doelmatige interne organisatie en een daadkrachtige samenwerking met netwerkpartners, beleidsmakers en overheden noodzakelijk maakt. Welke informatie kunt u hierover in uw context genereren? En hoe kunt u deze het best interpreteren en toepassen? Welke hefbomen en mogelijkheden kunt u hierbij onderscheiden? Wij onderzoeken het, toetsen het en leggen het graag aan u uit.

Wat is de verandergezindheid, -potentie en -capaciteit van uw organisatie? We brengen het tot in detail voor u in kaart.

Dit zorgt voor een goede strategie bij de uitvoering en doorvoering van gewenste en noodzakelijke veranderingen, waarmee u teleurstellingen en frustratie grotendeels voorkomt. Immers, interne veranderingen liggen vaak gevoelig.

Hoe moet uw personeelsbestand er over een aantal jaar uitzien om de doelstellingen van uw organisatie te realiseren? En wat zijn de consequenties van de sector- en arbeidsmarktontwikkelingen voor uw personele bezetting?

In een grondig rapport creëren we inzicht in toekomstige personele knelpunten en laten we zien met welke HR-acties u deze kunt beantwoorden. Strategische personeelsplanning gaat over de inrichting van uw organisatie op lange termijn, in lijn met uw doelstellingen. Met de juiste strategische personeelskeuzes werkt u aan een kwalitatieve en wendbare organisatie, die flexibel en proactief inspeelt op veranderingen in de markt.