Grip op Publieke Waardecreatie. 
AVEUM - de alumnivereniging voor executive masters van de Universiteit Utrecht - organiseert voor haar leden de voorjaarsbijeenkomst: “Grip op Publieke Waardecreatie”. Omdat verschillende van onze adviseurs als alumni aan AVEUM verbonden zijn, zal Strategos een presentatie voor deze bijeenkomst verzorgen. De vraag welke mogelijkheden bibliotheken kunnen creëren om de eigen maatschappelijke waardepropositie te verstevigen zal hierbij centraal staan en verkend worden door professionals, docenten en promovendi. Ook hier(door) faciliteert Strategos een uitwisseling tussen praktijkervaringen en state-of-the-art kennis.